مجتمع‌های مسکونی

اینترکام هوشمند در مجتمع‌های مسکونی، امنیت را از ورودی ساختمان تا داخل خانه فراهم می‌کند و هم‌چنین ادغام با سیستم هوشمند را تأمین می‌نماید.
این سیستم بر پایه پروتکل SIP کار می‌کند و در صورت استفاده از سرور SIP، امکان ارتباط اتاق به اتاق، آپارتمان به آپارتمان، آپارتمان به نگهبانی (ورودی) و هم‌چنین آپارتمان با نرم افزار موبایل را فراهم می‌آورد.

 

خانه های ویلایی

اینترکام هوشمند در خانه‌های ویلایی، امنیت و هم‌چنین ادغام با سیستم هوشمند را تأمین می‌نماید. این سیستم بر پایه پروتکل SIP کار می‌کند و در صورت استفاده از سرور SIP، امکان ارتباط آپارتمان با نرم افزار موبایل را فراهم می‌آورد.