تجهیزات اتاق میهمان

ارتباط تجهیزات در طبقات

ارتباطات کلی در شبکه هتل

روش ۱ : استفاده از کنترلر

 • کنترلرهای باستک، دارای دو پورت مدباس RTU/ASCII و یک پورت مدباس TCP/IP می‌باشند. به‌منظور مانیتورینگ در این روش، پورت ۱ مدباس برای اتصال به تجهیزات اتاق و پورت مدباس TCP/IP به‌منظور اتصال به سوئیچ شبکه و هم‌چنین شبکه هتل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تجهیزات سیستم هوشمند در هر اتاق از طریق کابل شبکه (CAT6) و پورت مدباس RTU به یکدیگر وصل شده‌اند.
 • کنترلر موجود در اتاق، با استفاده از پورت مدباس TCP/IP و از طریق کابل شبکه (CAT6) به سوئیچ شبکه وصل می‌گردد.
 • سوئیچ‌های شبکه از طریق کابل شبکه به شبکه هتل متصل می‌گردند و امکان مانیتورینگ سیستم مدیریت اتاق میهمان را برای اپراتورهای هتل در رسپشن فراهم می‌آورند.

روش ۲ : استفاده از سوئیچ رله

 • رله‌های باستک، دارای دو پورت مدباس RTU/ASCII می‌باشد که پورت ۱ به عنوان پورت اصلی (Master) به منظور ارتباط با تجهیزات اتاق و پورت ۲، به عنوان پورت فرعی (Slave) به منظور ارتباط با ماژول‌های اضافی یا درگاه هوشمند برای اهداف مانیتورینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تجهیزات سیستم هوشمند در هر اتاق از طریق کابل شبکه (CAT6) و پورت مدباس RTU به یکدیگر وصل شده‌اند.
 • حداکثر ۳۲ رله می‌توانند از طریق پورت فرعی (Slave) به یکدیگر وصل گردند.
 • در این روش، برای ارتباط رله با سوئیچ شبکه ( به دلیل عدم وجود پورت مدباس TCP/IPدر رله) نیاز به درگاهی هوشمند برای تبدیل مدباس RTU به TCP/IP می‌باشد.
 • درگاه هوشمند از طریق کابل شبکه (CAT6) به سوئیچ شبکه متصل می‌گردد.
 • سوئیچ‌های شبکه از طریق کابل شبکه به شبکه هتل متصل می‌گردند و امکان مانیتورینگ سیستم مدیریت اتاق میهمان را برای اپراتورهای هتل در رسپشن فراهم می‌آورند.

نرم افزار مانیتورینگ

ویژگی‌های نرم افزار مانیتورینگ :

 • قابلیت مشاهده و تغییر در سیستم روشنایی و هم‌چنین امکان تعریف سناریو.
 • قابلیت کنترل و تنظیم دما، تنظیم set point، تنظیم مد سرمایش و گرمایش، هم‌چنین امکان تعریف سناریو در سیستم تهویه مطبوع.
 • امکان مشاهده حضور یا عدم حضور میهمانان و هم‌چنین حضور خدمه.
 • مشاهده وضعیت قفل‌های درب در رسپشن.
 • امکان مشاهده خدمات هتلی نظیر مزاحم نشوید و نظافت اتاق.
 • امکان ادغام نرم افزار مانیتورینگ سیستم مدیریت اتاق میهمان با نرم افزارهای مربوط به BMS و PMS.